Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az

Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 rendelete (2016. április 27.)1 szerint a weboldalon lévő

szolgáltatások vonatkozásában a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. (a továbbiakban: Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft.) adatkezelést végez.

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. weboldalai (www.kecskemetisor.hu) megtekintésével

és a portálon történő regisztrációval, az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, (termékek és ajánlatok letöltése, szolgáltatások és termék megrendelése) illetve a portál látogatásával Ön elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje, az Ön részére szolgáltatásáról és tevékenységéről további tájékoztatást küldjön (pl. hírlevél stb.) és saját részére marketing célú adatkezelést végezzen, a szolgáltatás technikai biztosítását megteremtse.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel az Ön személyes adatainak védelmére, a kötelező rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Adatkezelő – adatfeldolgozó:
 

A honlap(ok) tulajdonosa és adatkezelője, valamint az azzal kapcsolatos mindennemű jog jogosultja:

Név: Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft.

székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 17.

cégjegyzékszám: Cg. 03-09-128707

telefonszáma: 00 36 30 340-7319

email címe: info@kecskemetisor.hu

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra. Kft. a weboldalain található szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében /adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

Adatfeldolgozók:

Név: GEMMA-MIX 2000 Kft.

Székhely: 6050 Lajosmizse, Deák F u 2.

Adószám:  11379306-2-03

Adatfeldolgozói feladat: számlázás, könyvelés

 

Adatfeldolgozók:

Név: Onecreative Marketing Professional Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. II. em. 9.

Adószám: 23190793-2-03

Adatfeldolgozói feladat: hírlevél, weboldal fejlesztése és működtetése

 

Adatfeldolgozók:

Név: Microsoft Ireland Operations Ltd.

Székhely: D18 P521 Írország, One Microsoft Place,

South County Business Park Leopardstown Dublin 18.

Adószám: IE8256796U

Adatfeldolgozói feladat: operációs rendszer üzemeltetés

 

Adatfeldolgozók:

Név: DPD Hungária Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Adószám: 13034283-2-42

Adatfeldolgozói feladat: fuvarozási feladatok

 

Adatfeldolgozók:

Név: FoxPost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Adószám: 25034644-2-10

Adatfeldolgozói feladat: fuvarozási feladatok

 

Adatfeldolgozó:

Név: MICROCOMP Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u 21. I. em. 5.

Adószám: 10442447-2-03

Adatfeldolgozói feladat: könyvelő program

 

Adatfeldolgozók:

Név: STARI-KER Kft.

Székhely : 8300 Tapolca, Petőfi u. l2.

Adószám: 11320216-2-19

Adatfeldolgozói feladat: könyvelő program

 

Adatfeldolgozók:

Név: Google Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

Cégjegyzék szám: CA 940043

Adatfeldolgozói feladat: webanalitikai szolgáltató

 

Adatfeldolgozók:

Név: KBOSS.hu Kft (Számlázz.hu)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adatfeldolgozói feladat: számlázó program

 

Adatfeldolgozók:

Név: Facebook Inc.

Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452

Adatfeldolgozói feladat: reklám

 

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. személyes adatait harmadik országban adatfeldolgozást folytató adatfeldolgozó részére továbbítsa. A személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, mivel az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja megfelelőségi határozata alapján. Az Ön személyes adatainak védelmi szintje az EU-ban biztosított védelmi szinttel megegyező, a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1) bekezdése szerinti az Ön önkéntes hozzájárulása és adatkezelői jogos érdek.

 

Adatkezelés időtartama:

A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama általában az Önnel fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az Önre vonatkozó és az Ön által megadott adatok törlésre, illetve statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek:
 

 • a regisztráció keretében megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. Ez a regisztráció egyidejű törlését jelenti.
 • opcionálisan rögzíthető adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. Az opcionálisan rögzíthető adatok törlése nem eredményezi a regisztráció automatikus törlését.
 • a naplózott adatokat a rendszer a keletkezés időpontjától számított 8 évig tárolja.
 • az Info tv. 6 § (5) bek. alapján a törvény által a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. részére kötelezően előírt megőrzési, vagy más jogi kötelezettségek teljesítése, valamint – ha az a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése érdekében a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. további külön hozzájárulás nélkül, vagy az Ön hozzájárulása visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat.

 

Az adatkezelés célja:

Az általunk végzett adatkezelések elsődleges célja a termékek és szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. weboldalainak megtekintésével, az oldalon történő regisztrációval, illetve hírlevélre történő feliratkozással Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai az alábbi célokra felhasználásra kerüljenek:

 

 • szolgáltatások és termékek igénybevételéhez szükséges azonosítás,
 • kapcsolattartás,
 • szolgáltatások technikai működtetése,
 • tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, az értékesített termékekről, marketing akciókról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése,
 • piackutatás, piaci elemzések készítése,
 • statisztikák összeállítása.

 

Amennyiben a fenti célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozását nem jelzi, úgy tekintjük, hogy adatai alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

 • postai vagy telefonon történő tájékoztató anyag küldése,
 • információ az adatkezelőtől,
 • e-mail címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése.

 

Hírlevélküldés részletei:

Hírlevélküldés a Onecreative Marketing Professional Kft. szervereiről történik

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. II. em. 9.

http://www.onecreative.hu/

 

Az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük.

 

Kezelt személyes adatok köre:

A portálon történő regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: teljes név, e-mail cím,

telefonszám, érintett által képviselet gazdasági társaság.

 

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás - cookie - adathordozhatóság:

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. az Ön személyes adatait a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmas jelleg elsődlegességével kezeli.

 

Az Ön személyes adatait kizárólag az adatkezelő/adatfeldolgozó arra feljogosított munkavállalói ismerhetik meg, akik a személyes adatok kezelése során minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

Az adatkezelő/adatfeldolgozó az Ön által a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, és az adattakarékosság elvét betartva működteti.

 

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok

generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. A felhasználók IP címeit az adatkezelő/adatfeldolgozó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. által üzemeltetett weboldal webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Ezen szolgáltatásokat az adatkezelőnél a Google Inc végzi a Google Analytics szolgáltatás keretében. A szolgáltatásról további információk a www.google.com honlapon érhetők el.

 

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő/adatfeldolgozó kisméretű, Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a számítógépére adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságénak növelése, az Ön számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Ön böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban beállíthatja, hogy a cookie-k küldését megtiltsa. A cookiek el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működ(het)nek tökéletesen.

 

A honlapon lehetősége van hírlevélre feliratkozni, mely direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. a hírlevél igénybevétele során az Ön által megadott adatokat kezeli. A hírlevélről bármikor indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát törli a nyilvántartásból Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és - amennyiben ez technikailag lehetséges – kérje azoknak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. (Adathordozhatóság).

Adatbiztonság - adatvédelmi incidens

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az Ön adatainak biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.

 

A szolgáltatás használatával Ön és az üzemeltető hírközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása technikailag is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítja (pl. tűzfalak, titkosítási protokollok használata stb.).

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. fontos feladata az adatvédelmi incidensek megfelelő súlyú kezelése. A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül jelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

 

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

 

Módosítás

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. fenntartja a jogot, hogy az Ön előzetes értesítése mellett az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely értesítésre a weboldal felületén kerül sor. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Rendeltetésszerű használat

Ön nem jogosult a honlapot a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy

jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
 

 • a honlap bármely részének módosítása vagy visszafejtése;
 • bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható;
 • a honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése, módosítása,
 • hozzáférés a nem az Ön számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre Ön nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. felhívja a figyelmét arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át, Ön nem jogosult arra, hogy az egyedi szerződés megkötésével az Önt megillető jogokat harmadik személyre ruházza.

 

Ön teljes körű felelőséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a saját jelszaván keresztül történik. A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag az Ön tájékoztatásául szolgál. A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. weboldalain megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag az Ön saját kockázatára és felelősségére történhet. A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget. A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. nem felel a weboldalaihoz kapcsolódóan harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a weboldal használatával kapcsolatban, azok használatából, rendeltetésellenes használatából vagy használatra képtelen állapotából származhatnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarból, az információ továbbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. kizár minden felelősséget a weboldal megbízhatóságáért, működőképességéért vagy

rendelkezésre állásáért. Ön a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye, illetve az oldal használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. a weboldalon harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyez(het) el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személyek szolgáltatóinak a felhasználási feltételei vonatkoznak.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át, nem jogosult arra, hogy az egyedi szerződés megkötésével az Önt megillető jogokat harmadik személyre ruházza.

 

Ön köteles minden elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. által nyújtottszolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyszeri jelszó védelmének az érdekében. Felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési jelszavának felhasználásával valósult meg.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért nem felel. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön veszi igénybe szolgáltatást. Ha Ön a hírlevélre történő feliratkozás vagy a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weblap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. jogosult Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. nem vállal felelősséget a bejelentett problémák sikeres kezelésével, vagy megoldásával kapcsolatosan. Tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy kísérletet tesz arra, hogy a bejelentéseket az arra illetékes szervezet vagy hivatal tudomására hozza, illetve amennyiben egy bejelentéssel kapcsolatban visszajelzés érkezik az érintett szervtől, akkor azt nyilvánosságra hozza.

Kártalanítás, kártérítés

Ön kártérítési felelősséggel tartozik a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. -nak a weboldal nem megfelelő használatából eredő, vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárért (tényleges és következményes kár).

Szerzői jogvédelem, szellemi tulajdonjogok

A weboldal arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik, nemzetközi megegyezések védik, az a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. tulajdonát képezi, a szerzői jog jogosultja a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. A honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, illetve átruházására kizárólag a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. jogosult.

 

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újra közölni, terjeszteni, kivéve, ha a Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logó, képeslapok, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

 

Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, vagy reprodukálni, a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele.

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft. a honlap vonatkozásában – a saját személyes célra történő letöltés, tárolás és kinyomtatás kivételével - minden jogot fenntart. Tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, a szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
 • kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
 • az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 • a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
 • jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
 • tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A fentieken kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

Az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 sz. Általános Adatvédelmi rendelete (2016. április 27.) GDPR.
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
 • társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
 • szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
 • A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.),

 

 

Kecskemét, 2018. május 23.
Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft.

Adatkezelő

 

© 2018 Kecskeméti Sörmanufaktúra Kft.